Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Διανοητική ιδιοκτησία

Η διανοητική ιδιοκτησία αποτελείται από άυλα περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από δημιουργίες του νου. Εμπίπτει σε δύο κατηγορίες:

  • τη βιομηχανική ιδιοκτησία, όπως ευρεσιτεχνίες για νέες εφευρέσεις, εμπορικά σήματα, σχέδια και μοντέλα, καθώς και εμπορικές ονομασίες και προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης·
  • τα συγγραφικά και συγγενικά δικαιώματα, όπως για τη μουσική, τη λογοτεχνία, τα έργα ζωγραφικής και τα γλυπτά.

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) επιτρέπουν στους κατόχους -δημιουργούς, όπως εφευρέτες ή καλλιτέχνες, ή οποιουσδήποτε δικαιούχους- να αποφασίζουν με ποιον τρόπο, πότε και πού θα χρησιμοποιούνται και/ή θα αξιοποιούνται οι δημιουργίες τους.

Η ΕΕ νομοθετεί για τη διανοητική ιδιοκτησία.