Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Jämvikt mellan EU-institutionerna

Principen om jämvikt mellan institutioner i EU innebär att varje institution agerar inom ramen för de befogenheter som tilldelats den enligt befogenhetsfördelningen i fördragen.

Principen följer av en dom i EU-domstolen från 1958 (Meroni-domen) och förbjuder en institution att inkräkta på en annan institutions behörighetsområde. Det är Europeiska unionens domstol som ska se till att denna princip respekteras.

Förenklat sett berör detta förhållandet mellan de tre viktigaste EU-institutionerna: Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen. Förhållandet mellan dessa organ har ändrats mycket genom åren allt eftersom nya fördrag har antagits. Europaparlamentets behörighetsområde har utökats särskilt mycket. Det har fått rätt att fatta beslut tillsammans med rådet (genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet) inom majoriteten av EU:s politikområden, men också större befogenheter vad gäller budgeten.