Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Institutioneel evenwicht

Het beginsel van het institutioneel evenwicht in de EU betekent dat iedere instelling handelt binnen de grenzen van de bevoegdheden die haar door de Verdragen op grond van de bevoegdheidsverdeling zijn verleend.

Het beginsel vloeit voort uit een arrest van 1958 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap (arrest-Meroni) en verbiedt elke instelling inbreuk te maken op de bevoegdheden van een andere instelling. Het is de taak van het Hof van Justitie van de Europese Unie om erover te waken dat dit beginsel wordt nageleefd.

Eenvoudig gezegd heeft dit betrekking op de relatie tussen de 3 belangrijkste EU-instellingen: het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie. De dynamiek tussen deze instanties is in de loop der jaren met de goedkeuring van nieuwe verdragen geëvolueerd. Vooral de bevoegdheden van het Europees Parlement zijn uitgebreid met het recht van medebeslissing met de Raad (op grond van de gewone wetgevingsprocedure) op de meeste EU-beleidsterreinen, evenals uitgebreidere budgettaire bevoegdheden.