Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Toimielinten välinen tasapaino

Toimielinten välisen tasapainon periaate EU:ssa merkitsee, että kukin toimielin toimii sille perussopimuksissa toimivallanjaon mukaisesti osoitettujen tehtävien puitteissa.

Periaate perustuu yhteisöjen tuomioistuimen tuomioon vuodelta 1958 (tuomio asiassa Meroni), ja se kieltää toimielimiä omimasta itselleen toiselle toimielimelle annettuja valtuuksia. Euroopan unionin tuomioistuin valvoo tämän periaatteen noudattamista.

Tässä yhteydessä puhutaan kolmijakoisesta toimielinrakenteesta, joka kuvastaa Euroopan komission, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin välistä suhdetta. Niiden suhteet ja niille perussopimuksilla annetut valtuudet ovat muuttuneet huomattavasti vuosien mittaan uusien sopimusten myötä. Erityisesti parlamentin asema on vahvistunut merkittävästi. Parlamentilla on oikeus tehdä yhteispäätöksiä neuvoston kanssa (tavallisen lainsäätämismenettelyn mukaisesti) useimmilla EU:n politiikan aloilla, ja se on saanut myös lisää budjettivaltaa.