Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Initiatiefrecht

Teneinde haar rol van hoedster van de EU-verdragen en vertegenwoordiger van het algemeen belang ten volle te kunnen vervullen, is de Europese Commissie een recht van initiatief toegekend om nieuwe wetsvoorstellen te doen over de onderwerpen die in de verdragen zijn opgenomen, hetzij omdat de verdragen dit uitdrukkelijk bepalen, hetzij omdat de Commissie dit noodzakelijk acht.

Voorts kunnen de Raad en het Europees Parlement de Commissie uitnodigen om een voorstel naar voren te brengen indien zij dit nodig achten.

Sinds april 2012 mogen EU-burgers op grond van het Europese burgerinitiatief (EBI) een beroep doen op de Commissie om voorstellen te doen. Om een EBI in gang te zetten, zijn er ten minste een miljoen handtekeningen uit ten minste zeven van de 28 EU-landen nodig.

In bepaalde gevallen behouden EU-landen initiatiefrecht.