Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Aloiteoikeus

Jotta Euroopan komissio voisi toimia EU:n perussopimusten valvojana ja yleisen edun puolustajana, sille on annettu aloiteoikeus. Tämän oikeuden nojalla komissio voi tehdä lainsäädäntöehdotuksia perussopimuksiin sisältyvillä aloilla, joko sen vuoksi, että sopimuksissa erityisesti niin määrätään tai siksi, että komissio katsoo sen tarpeelliseksi.

Neuvosto ja Euroopan parlamentti voivat myös pyytää komissiota esittämään ehdotuksen, jos ne katsovat sen tarpeelliseksi.

Huhtikuusta 2012 lähtien EU:n kansalaiset ovat voineet eurooppalaisella kansalaisaloitteella pyytää komissiota tekemään ehdotuksia. Eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen tarvitaan vähintään miljoonan kansalaisen allekirjoitus vähintään seitsemästä EU-maasta.

Joissain tapauksissa EU-maat voivat edelleen tehdä ehdotuksia.