Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Initiativret

For at kunne udfylde sin rolle som traktaternes og almenvellets vogter har Kommissionen fået en initiativret til at foreslå ny lovgivning om forhold, der behandles i traktaterne, enten fordi det udtrykkeligt fremgår af traktaten, eller fordi Kommissionen anser det for nødvendigt.

Rådet og Europa-Parlamentet kan også anmode Kommissionen om at stille et forslag, hvis de anser det for nødvendigt.

Siden april 2012 har EU-borgere gennem Det Europæiske Borgerinitiativ (ECI) kunnet opfordre Kommissionen til at stille forslag. Der kræves mindst 1 million underskrifter fra mindst 7 af de 28 EU-lande for at udløse et ECI.

I visse tilfælde kan initiativer fortsat komme fra EU-landene.