Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Informationssamhälle

Begreppet "informationssamhälle" beskriver ett samhälle i vilket en betydande aktivitetsgrad fokuserar på skapande, distribution, användning och återanvändning av information. Denna aktivitet utförs med hjälp av så kallad informations- och kommunikationsteknik (IKT). Användningen av IKT, internets utveckling och öppnandet av marknaden för telekommunikation har revolutionerat européernas vardag under de senaste 25 åren. Detta skapar möjligheter till distansarbete, e-hälsa och e-lärande, för att nämna några.

Det finns dock även vissa nackdelar med informationssamhället. Åtgärder behöver vidtas för att hantera nya former av brottslighet, som it-brottslighet, samt uppgiftsskydd och överträdelser av immateriella rättigheter. Det som kallas den digitala klyftan behöver också bemötas: de som är utrustade för att delta i informationssamhället och de som inte är det.

Den digitala agendan, ett av Europa 2020-strategins flaggskepp för att skapa smart och hållbar tillväxt för alla, syftar till att hjälpa medborgare och företag i EU att få ut så mycket som möjligt av den digitala revolutionen.