Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Informatiemaatschappij

De term „informatiemaatschappij” omschrijft een maatschappij waar een aanzienlijke mate van activiteit gericht is op de productie, de verspreiding, het gebruik en het hergebruik van informatie. Deze activiteit vindt plaats door middel van zogenaamde informatie- en communicatietechnologieën (ICT's). Het gebruik van ICT's, de groei van het internet en de openstelling van telecommunicatiemarkten hebben het dagelijks leven van de Europeanen ingrijpend veranderd in de afgelopen 25 jaar. Dit creëert mogelijkheden zoals telewerken, e-gezondheidszorg en elektronisch leren, om er maar enkele te noemen.

De informatiemaatschappij heeft echter ook enkele negatieve kanten. Er moeten stappen genomen worden om nieuwe vormen van criminaliteit, zoals cybercriminaliteit, alsmede inbreuken op gegevensbescherming en intellectueel eigendom aan te pakken. Hetgeen bekend staat als de digitale kloof moet ook worden aangepakt: degenen die uitgerust zijn om deel te nemen aan de informatiemaatschappij en degenen die dat niet zijn.

De Digitale Agenda, een van de vlaggenschepen van de Europa 2020-strategie om te komen tot een slimme, duurzame en inclusieve groei, heeft tot doel burgers en bedrijven van de EU te helpen het maximum te halen uit de digitale revolutie.