Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Tietoyhteiskunta

Termillä ˮtietoyhteiskuntaˮ viitataan yhteiskuntaan, jossa merkittävä määrä toiminnasta keskittyy tiedon luomiseen, jakamiseen, käyttämiseen ja uudelleen käyttämiseen. Tämä toiminta tapahtuu niin sanottujen tieto- ja viestintätekniikoiden (TVT) avustuksella. Tieto- ja viestintätekniikoiden käyttö, internetin kasvu ja televiestintämarkkinoiden avautuminen ovat mullistaneet eurooppalaisten jokapäiväistä elämää viimeisten 25 vuoden aikana. Ne tarjoavat mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi etätyö, sähköiset terveyspalvelut ja verkko-opiskelu.

Tietoyhteiskuntaan liittyy kuitenkin myös joitakin huonoja puolia. Tarvitaan toimia uusien rikollisuuden muotojen, kuten tietoverkkorikollisuuden, sekä tietosuoja- ja tekijänoikeusrikkomusten torjumiseksi. Digitaalisen kuilun nimellä tunnettuun ilmiöön on myös puututtava. Sillä viitataan jakoon niiden välillä, joilla on tarvittavat varusteet tietoyhteiskuntaan osallistumiseksi ja niihin, joilla näitä ei ole.

Digitaalistrategialla, yksi Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeista älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun edistämiseksi, pyritään auttamaan EU-kansalaisia ja yrityksiä hyödyntämään täysimääräisesti digitaalista vallankumousta.