Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Informationssamfundet

Begrebet »informationssamfund« beskriver et samfund, hvor en betydelig del af aktiviteterne handler om at skabe, videregive, bruge og genbruge information. Aktiviteterne finder sted ved hjælp af det, der kendes som informations- og kommunikationsteknologier (IKT'er). Anvendelsen af IKT'er, internettets udbredelse og åbningen af telekommunikationsmarkederne har revolutioneret europæernes hverdag i løbet af de seneste 25 år. De åbner op for muligheder som fjernarbejde, e-sundhed og -læring for blot at nævne nogle få.

Der er imidlertid også nogle ulemper ved informationssamfundet. Det er nødvendigt at tage skridt mod håndteringen af nye former for kriminalitet, såsom cyberkriminalitet samt databeskyttelse og overtrædelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Der skal også gøres noget ved det, der er kendt som IT-kløften: dem, der er parate til at tage del i informationssamfundet, og dem, der ikke er det.

Den digitale dagsorden er et af flagskibsinitiativerne i Europa 2020-strategien til at sikre intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst og har til formål at hjælpe EU-borgere og -virksomheder med at få så meget som muligt ud af den digitale revolution.