Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Humanitaire hulp

De Europese Unie en de 28 EU-landen zijn momenteel de belangrijkste donors ter wereld op het gebied van humanitaire hulp.

Het directoraat-generaal van de Europese Commissie voor Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming (ECHO) heeft als doel mensenlevens te redden en te behouden, menselijk lijden te voorkomen en te verlichten en de integriteit en de waardigheid te waarborgen van volkeren buiten de EU die door natuurrampen en door de mens veroorzaakte crises getroffen worden. Zijn mandaat omvat ook risicovermindering en paraatheid bij rampen.

Acties van ECHO gaan uit van behoeften en worden uitgevoerd in overeenstemming met het internationaal recht en de internationale humanitaire beginselen (menselijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit en onafhankelijkheid) die zijn vastgelegd in de Europese consensus over humanitaire hulp. EU gefinancierde hulp wordt uitgevoerd in samenwerking met internationale organisaties (zoals de agentschappen van de Verenigde Naties of het internationale deel van het Rode Kruis-Rode Halve Maan), humanitaire non-gouvernementele organisaties of gespecialiseerde agentschappen van de EU-landen. Hulp heeft betrekking op gebieden zoals voedsel en voeding, onderdak, gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen.

Artikel 214 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft de basis gelegd voor een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening, dat vrijwilligers de mogelijkheid biedt deel uit te maken van humanitaire hulp.