Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Ihmisoikeudet

Termiä ”perusoikeudet” käytetään Euroopan unionin (EU) perussopimusten yhteydessä ilmaisemaan ihmisoikeuksien käsitettä, joka on kansainvälisessä oikeudessa käytetty termi.

Ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen on yksi Euroopan unionin keskeisistä arvoista. Vapauden, demokratian, tasa-arvon ja oikeusvaltion periaatteiden ohella se ohjaa EU:n toimintaa sekä sen sisällä että sen rajojen ulkopuolella.

Tämän alan toimissa keskitytään erityisesti

  • torjumaan syrjintää, rasismia ja muukalaisvihaa sekä
  • suojelemaan heikossa asemassa olevia ryhmiä, kuten lapsia, naisia ja vähemmistöjä.

Euroopan unionin perusoikeuskirja kokoaa yhteen asiakirjaan EU:ssa suojatut perusoikeudet. Sitä sovelletaan EU:n toimielimissä toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, eikä sen avulla voida laajentaa niille perustussopimuksessa annettuja toimivaltuuksia ja tehtäviä. EU-maat noudattavat perusoikeuskirjaa soveltaessaan EU:n lainsäädäntöä.

Perusoikeuskirja pohjautuu Euroopan neuvoston Euroopan ihmisoikeussopimukseen, josta annettiin ensimmäinen julistus vuonna 2000. EU:ssa perusoikeuskirjasta tuli oikeudellisesti sitova Lissabonin sopimuksen voimaantulon yhteydessä joulukuussa 2009.