Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Menneskerettigheder

Betegnelsen »grundlæggende rettigheder« bruges i forfatningsmæssig sammenhæng i Den Europæiske Union (EU) til at udtrykke begrebet »menneskerettigheder«, der er den betegnelse, der benyttes i folkeretten.

Respekt for menneskerettigheder og værdighed er en af EU's kerneværdier. Sammen med principperne om frihed, demokrati, lighed og retssamfund styrer det EU's handlinger både inden for og uden for EU's grænser.

Tiltag på dette område fokuserer primært på:

  • bekæmpelse af forskelsbehandling, racisme og fremmedhad og
  • beskyttelse af sårbare grupper såsom børn, kvinder og mindretal.

Charteret om grundlæggende rettigheder samler de grundlæggende rettigheder, der er beskyttet i EU, i ét enkelt dokument. Det gælder for EU's institutioner, med forbehold af nærhedsprincippet, og kan ikke udvide de beføjelser og opgaver, som traktaterne har tildelt dem. Charteret gælder også for EU-landene, når de gennemfører EU-lovgivningen.

Charteret, der er baseret på Europarådets Europæiske Menneskerettighedskonvention, og som blev offentliggjort første gang i 2000, blev juridisk bindende for EU, da det trådte i kraft med Lissabontraktaten i december 2009.