Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan toimi luotiin alun perin Amsterdamin sopimuksella. Ensiksi toimeen nimitettiin Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Javier Solana. Lissabonin sopimuksessa ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan toimi vahvistettiin. Federica Mogherini nimitettiin toimeen vuosiksi 2014-2020. Häntä edelsi Catherine Ashton, joka toimi korkeana edustajana vuosina 2009-2014

Korkea edustaja johtaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, myös yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, toimii ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana ja on yksi Euroopan komission varapuheenjohtajista. Hän takaa EU:n ulkoisten toimien johdonmukaisuuden ja vastaa komissiossa ulkoisten suhteiden alalla tälle kuuluvista tehtävistä sekä EU:n ulkoisen toiminnan muiden näkökohtien yhteensovittamisesta.

Eurooppa-neuvosto nimittää korkean edustajan määräenemmistöllä komission puheenjohtajan suostumuksella viisivuotiskaudeksi.

Korkean edustajan hoitaessa tehtäviään häntä avustaa Euroopan ulkosuhdehallinto. Ulkosuhdehallinto toimii yhteistyössä EU-maiden ulkoasiainhallintojen kanssa. Se koostuu EU:n virkamiehistä ja edustajista sekä jäsenvaltioiden lähettämästä ulkoasiainhallinnon henkilöstöstä.