Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Posten som højtstående repræsentant for fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik blev oprindeligt oprettet under Amsterdamtraktaten. Den første var Javier Solana, Rådet for Den Europæiske Unions generalsekretær. Lissabontraktaten beholder funktionen som Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Federica Mogherini blev udnævnt til posten for perioden 2014-2020. Hun følger efter Catherine Ashton, der var på posten fra 2009-2014.

Den højtstående repræsentant fører udenrigspolitikken, herunder den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Hun er formand for Udenrigsrådet og er en af næstformændene for Europa-Kommissionen. Hun sørger for konsekvens i EU's aktioner i forhold til tredjelande. Hun er inden for Kommissionen ansvarlig for de forpligtelser, der påhviler Kommissionen i dens forhold til tredjelande og for at koordinere andre aspekter af EU's aktioner i forhold til tredjelande.

Den højtstående repræsentant er udpeget af Europa-Rådet ved anvendelse af kvalificeret flertal, med godkendelse af Kommissionens formand, for en embedsperiode på fem år.

I gennemførelsen af sit hverv støtter den højtstående repræsentant sig til en EU-Udenrigstjeneste. Denne tjeneste samarbejder med EU-landenes diplomatiske repræsentanter. Den består af kompetente tjenestemænd og agenter fra EU samt personel udsendt af de nationale diplomatiske repræsentanter.