Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Grönbok

En grönbok är ett dokument som Europeiska kommissionen offentliggör för att stimulera till diskussion i en särskild fråga. Genom en grönbok uppmanas berörda parter (organisationer och enskilda) att delta i samråd och debatt om förslagen i grönboken. Ibland ligger den till grund för förslag till lagstiftning som sedan presenteras i en vitbok.

Exempel på de senaste grönböckerna är:

  • Mobil hälsa (“mHealth”) (2014).
  • Finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag. Bättre produkter, större urval och fler möjligheter för konsumenter och företag (2015).
  • Att bygga en kapitalmarknadsunion (2015).