Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Grönböcker

En grönbok är ett dokument som Europeiska kommissionen offentliggör för att stimulera till diskussion i en särskild fråga. Genom en grönbok uppmanas berörda parter (organisationer och enskilda) att delta i samråd och debatt om förslagen i grönboken. Ibland ligger den till grund för förslag till lagstiftning som sedan presenteras i en vitbok.

Exempel på de senaste grönböckerna är:

  • Mobil hälsa ("mHealth") (2014).
  • Förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld: tillväxt, skapande och värderingar (2013).
  • En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (2013).
  • Om en europeisk strategi för plastavfall i miljön (2013).
  • Att bygga en kapitalmarknadsunion (2015).