Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Groenboek

Een groenboek is een door de Europese Commissie gepubliceerd document dat tot doel heeft over een bepaald onderwerp een Europese discussie te bevorderen. De bij het thema betrokken organisaties en personen wordt verzocht om op basis van de voorstellen in het groenboek aan een raadplegings- en overlegprocedure deel te nemen. Soms liggen groenboeken ten grondslag aan wetgevingsinitiatieven die dan in een witboek worden uiteengezet.

Voorbeelden van groenboeken zijn:

  • Mobiele gezondheidszorg („m-gezondheidszorg”) (2014);
  • Financiële retaildiensten: Betere producten, meer keuze en meer mogelijkheden voor consumenten en bedrijven (2015); en
  • Het opbouwen van een kapitaalmarktenunie (2015).