Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Vihreä kirja

Euroopan komission julkaisemat vihreät kirjat ovat asiakirjoja, joiden tarkoituksena  on käynnistää unionin tasolla erityisiä aiheita koskevia keskusteluja. Niissä asianomaisia  osapuolia (organisaatioita ja yksityishenkilöitä) kannustetaan osallistumaan neuvotteluihin  ja keskusteluihin esitettyjen ehdotusten pohjalta. Joskus vihreän kirjan tuloksena  julkaistaan valkoinen kirja, jossa ehdotetaan lainsäädännön muuttamista.

Äskettäin on julkaistu esimerkiksi seuraavat vihreät kirjat:

  • Vihreä kirja terveysalan mobiilisovelluksista (”mHealth”) (2014)
  • Valmistautuminen täysin konvergoituneeseen audiovisuaaliseen maailmaan: kasvu, luominen ja arvot (2013)
  • Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030 (2013)
  • Vihreä kirja ympäristössä olevaa muovijätettä koskevasta eurooppalaisesta strategiasta (2013) ja
  • Pääomamarkkinaunionin muodostamisesta (2015).