Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Grønbog

Grønbøger er dokumenter, som Europa-Kommissionen offentliggør med det formål at skabe debat på EU-plan om et bestemt emne. Heri opfordres således de berørte parter (organisationer og enkeltpersoner) til at deltage i en hørings- og debatproces på grundlag af de forslag, som fremsættes. Grønbøgerne danner af og til grundlag for lovgivningsmæssige tiltag, som så beskrives nærmere i hvidbøger.

Eksempler på nylige grønbøger omfatter:

  • mobil sundhed (»m-sundhed«) (2014)
  • finansielle tjenesteydelser i detailleddet: bedre produkter, større udvalg og bedre muligheder for forbrugere og virksomheder (2015)
  • Etablering af en kapitalmarkedsunion (2015).