Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Styrelseformer

Efter 2001 och Europeiska kommissionens rapport i ämnet har frågan om styrelseformer blivit en nödvändighet för EU. EU:s styrelseformer innehåller regler, förfaranden och praxis som relaterar till hur makten utövas i EU. Målet är att stärka demokratin på europeisk nivå och att föra medborgarna närmare EU-institutionerna.

EU:s styrelseformer bygger på:

  • öppenhet och insyn i EU:s institutioner,
  • att det civila samhället engageras i beslutsfattandet,
  • en konsekvent och välskött politik,
  • ett tydligt, stabilt och förutsägbart regelverk som stödjer tillväxt och sysselsättning,
  • iakttagande av principerna om proportionalitet och subsidiaritet,
  • att alla EU-institutioner och EU-länder förklarar och tar ansvar för vad de gör i Europa,
  • att EU bidrar till den globala debatten om styrelseformer med syfte att förbättra verksamheten för internationella institutioner.