Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Governance

Sinds 2001 en het Witboek van de Europese Commissie over dit onderwerp is de governance-kwestie een noodzaak voor de EU geworden. De uitdrukking „Europese governance” duidt op het geheel van regels, procedures en praktijken die betrekking hebben op de manier waarop bevoegdheden in de EU worden uitgeoefend. Het doel is het versterken van de democratie op Europees niveau en de burgers dichter bij de Europese instellingen brengen.

Europese governance is gebaseerd op de volgende principes:

  • openstelling en transparantie van de EU-instellingen;
  • het maatschappelijk middenveld bij de besluitvorming betrekken;
  • uitwerking en uitvoering van een consistent en goed beheerd beleid;
  • zorgen voor een duidelijk, stabiel en voorspelbaar regelgevend kader ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid;
  • inachtneming van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit;
  • ervoor zorgen dat elk van de EU-instellingen en EU-landen uitleg geeft over en de verantwoordelijkheid neemt voor wat zij doet in Europa;
  • bijdragen aan het mondiale debat inzake governance met het oog op het verbeteren van de werking van internationale instellingen.