Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Hallintotapa

Vuodesta 2001 ja Euroopan komission aihetta koskevasta valkoisesta kirjasta lähtien hallintotavasta on tullut EU:ssa ehdoton vaatimus. Ilmaus ”eurooppalainen hallintotapa” sisältää säännöstön, menettelyt ja käytännöt, jotka liittyvät toimivallan käyttöön EU:ssa. Tavoitteena on vahvistaa demokratiaa Euroopan tasolla ja tuoda kansalaiset lähemmäs Euroopan unionin toimielimiä.

Eurooppalainen hallintotapa perustuu seuraaviin periaatteisiin:

  • EU:n toimielinten avaaminen ja avoimuus,
  • kansalaisyhteiskunnan ottaminen mukaan päätöksentekoon,
  • yhtenäisten ja hyvin hallittujen politiikkojen määrittäminen ja toteuttaminen,
  • kasvua ja työpaikkoja tukevan selkeän, vakaan ja ennustettavan sääntelyjärjestelmän varmistaminen,
  • suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteiden noudattaminen,
  • sen varmistaminen, että jokainen EU:n toimielin ja EU-maa kantavat vastuun omasta toiminnastaan Euroopassa,
  • osallistuminen maailmanlaajuiseen hallintoa koskevaan keskusteluun kansainvälisten laitosten toiminnan parantamiseksi.