Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Styreformer

Siden 2001 og Europa-Kommissionens hvidbog om emnet er spørgsmålet om styreformer blevet overordentligt vigtigt i EU. Udtrykket »styreformer i EU« betegner det sæt af regler, procedurer og metoder, der vedrører den måde, hvorpå beføjelser udøves i EU. Målet er at styrke demokratiet på europæisk plan og at bringe borgerne tættere på de europæiske institutioner.

Styreformer er baseret på følgende principper:

  • åbenhed og gennemsigtighed i EU-institutionerne
  • inddragelse af civilsamfundet i beslutningsprocessen
  • udformning og gennemførelse af konsekvente og veladministrerede politikker
  • sikring af en klar, stabil og forudsigelig lovramme, der understøtter vækst og beskæftigelse
  • overholdelse af principperne om proportionalitet og subsidiaritet
  • sikring af, at hver enkelt af EU-institutionerne og EU-landene forklarer og tager ansvar for, hvad den eller det gør i Europa
  • bidrag til den globale styringsdebat med henblik på at forbedre driften af internationale institutioner.