Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Globalisering

Globalisering innebär att ekonomier och gränser öppnas. Till globaliseringen bidrar ökad världshandel, kapitalflöden, människors och idéers rörlighet, spridning av information, kunskap och tekniker samt avreglering. Globaliseringen av länder och branscher är inget nytt, men den har påskyndats under de senaste två årtiondena.

Globaliseringen skapar många möjligheter men är också en av de stora utmaningar som EU står inför i dagsläget. Denna utmaning är en av flera som bemöts genom Europa 2020-strategin. Det är en tioårig tillväxtstrategi som har som mål att se till att EU blir en smart, hållbar och inkluderande ekonomi senast år 2020.

År 2006 skapade EU Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. Fonden ger stöd åt arbetstagare som har mist sitt jobb på grund av att tillverkningen har flyttats utanför EU eller på grund av den globala finansiella och ekonomiska krisen. Den kan omfatta aspekter som utbildning, karriärrådgivning och hjälp för att hitta ett jobb.