Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Talouden globalisaatio

Globalisaatiolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa talousalueet ja rajat avautuvat.  Se on seurausta kauppavaihdon ja pääoman liikkeiden lisääntymisestä, ihmisten ja  ajatusten liikkumisesta, tiedon, osaamisen ja tekniikoiden leviämisestä sekä sääntelyn  poistamisen prosessista. Sääntelyn poistamisen prosessi, joka on yhtä aikaa maantieteellinen  ja alakohtainen, ei ole uusi ilmiö, mutta se on kiihtynyt viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana.

Globalisaatio tarjoaa monia mahdollisuuksia, mutta se on myös yksi suurimmista  haasteista, joihin EU:n on nykypäivänä vastattava. Näihin haasteisiin pyritään vastaamaan Eurooppa 2020 ‑strategialla. Tällä kymmenvuotisella kasvustrategialla pyritään varmistamaan, että EU:sta tulee älykäs, kestävä ja osallistava talous vuoteen 2020 mennessä.

Vuonna 2006 EU perusti Euroopan globalisaatiorahaston. Sillä autetaan työntekijöitä, jotka menettävät työpaikkansa maailmanlaajuisen talouskriisin seurauksena tai kun tuotanto siirretään EU:n ulkopuolelle. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi koulutukseen, ammatinvalintapalveluihin ja työnhakuneuvontaan.