Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Økonomiens globalisering

Ved globalisering forstås, at økonomierne og grænserne åbner sig. Det er resultatet af øget samhandel, intensiverede kapitalbevægelser, større mobilitet for personer, mere omfattende udveksling af idéer, information, viden og teknikker og tiltagende liberalisering. Denne proces, som gør sig gældende både på det geografiske og branchemæssige plan, er ikke af ny dato, men er blevet tydeligere i de sidste to årtier.

Globaliseringen åbner op for mange muligheder. Den er også en af de store udfordringer for EU. Disse udfordringer er nogle af de mange udfordringer, Europa 2020-strategien tager op. Formålet med denne tiårige vækststrategi er at sikre, at EU bliver en intelligent, bæredygtig og inkluderende økonomi inden 2020.

I 2006 oprettede EU Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen. Den assisterer arbejdstagere, der mister deres job, fordi produktionen flyttes uden for EU eller som følge af den globale finansielle og økonomiske krise. Den kan dække forhold såsom uddannelse, karriererådgivning og hjælp til jobsøgning.