Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Genetiskt modifierade organismer (GMO)

GMO är organismer vars genetiska material (DNA) har ändrats inte genom reproduktion och/eller naturlig rekombination utan genom att en modifierad gen eller en gen från en annan sort eller art har förts in.

EU-lagstiftningen om genetiskt modifierade organismer strävar efter att

  • skydda människors liv, hälsa och välfärd,
  • skydda miljön,
  • försvara konsumenternas intressen,
  • se till att EU:s inre marknad fungerar effektivt.

Den behandlar användning, spridning, marknadsföring, märkning och spårbarhet av GMO både i livsmedel och i djurfoder. Det finns gemensamma rutiner för riskbedömning och godkännande som utförs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Nuvarande EU-lagstiftning om genetiskt modifierade organismer erbjuder begränsade möjligheter för EU-länderna att fatta beslut om GMO-odling på deras territorium. År 2009 krävde 13 av dem mer flexibilitet i detta avseende. Kommissionen utfärdade förslag och i juni 2014 nåddes i Europeiska rådet en politisk överenskommelse om att låta EU-länderna begränsa eller förbjuda GMO-odling på sitt territorium.