Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Genetisch gemodificeerde organismen (ggo's)

Ggo's zijn organismen waarvan het genetisch materiaal (DNA) niet is gewijzigd via natuurlijke vermeerdering en/of recombinatie, maar door het inbrengen van een gewijzigd gen of een gen uit een andere variëteit of soort.

EU-wetgeving inzake ggo's heeft ten doel:

  • menselijk leven, gezondheid en welzijn te beschermen;
  • het milieu te beschermen;
  • belangen van de consument te beschermen;
  • ervoor te zorgen dat de interne markt van de EU effectief werkt.

Het gaat over het gebruik, de verspreiding, marketing, etikettering en traceerbaarheid van ggo's, zowel in voedsel als in diervoeders. Er zijn gemeenschappelijke procedures voor risicobeoordeling en vergunningverlening die door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid worden uitgevoerd.

De huidige EU-wetgeving inzake ggo's biedt beperkte reikwijdte voor EU-landen om zelf te beslissen over de teelt van ggo's op hun grondgebied. In 2009 riepen 13 landen op voor meer flexibiliteit in dit opzicht. De Commissie heeft voorstellen uitgevaardigd en in juni 2014 heeft de Europese Raad een politiek akkoord bereikt waarmee EU-landen het verbod op de teelt van ggo's op hun grondgebied kunnen beperken.