Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Genetisk modificerede organismer (GMO)

GMO'er er organismer, hvis genetiske materiale (DNA) er blevet ændret ikke ved formering og/eller naturlig rekombination, men ved indførelse af et modificeret gen eller et gen fra en anden sort eller art.

EU-lovgivning om GMO'er søger at:

  • beskytte menneskers liv, sundhed og velfærd
  • beskytte miljøet
  • forsvare forbrugernes interesser
  • sikre, at EU's indre marked fungerer effektivt.

Den regulerer brug, formidling, markedsføring, mærkning og sporbarhed af GMO'er både i fødevarer og i foder. Der er fælles procedurer for risikovurdering og godkendelse, som foretages af Den Europæiske Fødevaremyndighed.

Den nuværende EU-lovgivning om GMO'er giver EU-landene begrænsede muligheder for at træffe beslutninger vedrørende GMO-dyrkning på deres område. I 2009 opfordrede 13 af dem til større fleksibilitet i denne henseende. Kommissionen udsendte forslag, og i juni 2014 nåede Det Europæiske Råd til politisk enighed om at lade EU-landene begrænse eller forbyde dyrkning af GMO på deres område.