Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Sociale tjenesteydelser af almen interesse (SSGI'er)

Tjenesteydelser af almen interesse (SGI'er) er ydelser, der, uanset om de er markedsrelaterede eller ej, af det offentlige anses for at være af almen interesse, og som af den grund er underkastet visse public-service-forpligtelser. De omfatter ikkemarkedsmæssige tjenester (sikkerhed, retsforhold, obligatorisk undervisning, sundhedsvæsen og sociale tjenester) og tjenesteydelser af almen økonomisk interesse (f.eks. energi og kommunikation).

Protokol nr. 26 til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde anerkender betydningen af tjenesteydelser af almen interesse og EU's fælles værdier i forhold til dem, navnlig:

  • mangfoldigheden af tjenesteydelser af almen interesse og hvert EU-lands ret til at vælge, hvordan tjenester leveres
  • behovet for at sikre et højt niveau for kvalitet, sikkerhed og overkommelige priser, ligebehandling og fremme af universel adgang og af brugernes rettigheder.

Særligt med hensyn til sociale tjenesteydelser af almen interesse (SSGI'er) offentliggjorde Det Europæiske Udvalg for Social Beskyttelse i 2010 en frivillig EU-kvalitetsramme med retningslinjer for, hvordan kvalitetsstandarder opstilles, overvåges og evalueres. Kommissionen har offentliggjort retningslinjer for SGI'er i almindelighed og SSGI'er i særdeleshed i forhold til anvendelsen af EU-statsstøtte, det indre marked og reglerne for offentlige indkøb.

De afspejler Kommissionens beslutning om at forfølge en sektorbestemt tilgang i stedet for at foreslå et EU-rammedirektiv for alle former for SGI.