Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Retten

Retten danner, sammen med Domstolen og Personaleretten, Den Europæiske Unions Domstol, der har til formål at sikre en ensartet fortolkning af EU-lovgivningen. Rettens afgørelser kan appelleres til Domstolen, dog kun for så vidt angår retsspørgsmål. Før Lissabontraktaten trådte i kraft 1. december 2009, var den kendt som Retten i Første Instans.

Retten er ansvarlig for:

  • sager indgivet af fysiske og juridiske personer mod handlinger begået af Unionens institutioner og organer
  • sager indgivet af EU-lande mod visse beslutninger truffet af Kommissionen eller Rådet
  • sager der angår EF-varemærket
  • appeller mod beslutninger fra  Personaleretten.

Retten består af 28 dommere. Dommerne udnævnes for en periode på seks år af EU-landenes regeringer efter fælles overenskomst.