Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Retten

Sammen med Domstolen er Retten én af EU’s retsinstanser, der udgør Den Europæiske Unions Domstol. Rettens afgørelser kan appelleres til Domstolen, dog kun for så vidt angår retsspørgsmål. Før Lissabontraktaten trådte i kraft 1. december 2009, var den kendt som Retten i Første Instans.

Retten er ansvarlig for:

  • sager indgivet af enkeltpersoner, virksomheder eller organisationer mod handlinger begået af EU’s institutioner og organer
  • sager indgivet af EU-lande mod visse beslutninger truffet af Kommissionen eller Rådet
  • sager, der angår EU-varemærket
  • sager om ansættelsesforhold mellem EU’s institutioner og deres embedsmænd.

Retten består aktuelt af 47 dommere. Som et led i reformen af EU’s retssystem stiger dette antal til 56 (2 per EU-land) i 2019. Dommerne udnævnes for en periode på seks år af EU-landenes regeringer efter fælles overenskomst.