Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Galileo

Galileo är ett EU-program som syftar till att utveckla och driva det första globala satellitnavigerings- och positioneringssystemet (som ger navigerings-, tids- och lokaliseringsuppgifter). Galileo drivs under civil kontroll och kan användas av en rad olika offentliga och privata aktörer i Europa och i hela världen.

Galileo har utformats för att fungera oberoende av andra befintliga system. Det är dock interoperabelt eller kompatibelt med några av dem, vilket gör att tillverkarna kan utveckla terminaler som kan fungera med mer än ett system.

Galileos infrastruktur kommer att bestå av en konstellation av satelliter och ett globalt nätverk av markstationer. De signaler som sänds ut av systemet kommer att användas för att erbjuda tjänster som kan användas i en mängd olika marknader såsom transport (väg, flyg, sjöfart, järnväg), jordbruk, kartläggning och lantmäteri, samt sök- och räddningsverksamhet. Dessutom kommer platsbaserade tjänster och tidmätning att ge intressanta möjligheter för många sektorer, inklusive nätrelaterade sådana inom energi och telekommunikation.

Galileo beräknas vara fullt utbyggt och operativt 2020.