Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Galileo

Galileo on EU:n ohjelma, jonka tavoitteena on ensimmäisen sellaisen siviilihallinnon alaisen maailmanlaajuisen (navigointi-, aika- ja sijaintitietoja tuottavan) satelliittinavigointi- ja paikannusjärjestelmän käyttöönotto ja käyttö, jota voivat käyttää useat julkiset ja yksityiset toimijat Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

Galileo on suunniteltu toimimaan muista olemassa olevista järjestelmistä riippumattomasti. Se on kuitenkin yhteentoimiva ja yhteensopiva eräiden tällaisten järjestelmien kanssa, joten valmistajat voivat kehittää useamman kuin yhden järjestelmän kanssa toimivia päätelaitteita.

Galileon infrastruktuuri koostuu satelliittiryhmästä ja maailmanlaajuisesta maa-asemaverkostosta. Järjestelmän lähettämiä signaaleja käytetään tarjoamaan palveluita, joita voidaan käyttää monenlaisilla markkinoilla, kuten kuljetusalalla (maantie, lento, meri, rautatie), maataloudessa, kartoituksessa ja tutkimusalalla sekä etsintäoperaatioissa. Lisäksi sijaintiperusteiset palvelut ja ajanmäärityspalvelut tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia monille aloille mukaan luettuina verkkoon liittyvät alat, kuten energia- ja televiestintäalat.

Galileon odotetaan olevan täysin käytössä ja toimintakunnossa vuonna 2020.