Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Galileo

Το Galileo είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του πρώτου παγκόσμιου συστήματος δορυφορικής πλοήγησης και προσδιορισμού θέσης μέσω δορυφόρου (παροχή δεδομένων πλοήγησης, χρόνου και θέσης) της ΕΕ, το οποίο λειτουργεί υπό μη στρατιωτικό έλεγχο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Το Galileo έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ανεξάρτητα από άλλα υπάρχοντα συστήματα. Ωστόσο, είναι διαλειτουργικό ή συμβατό με ορισμένα από αυτά, έτσι οι κατασκευαστές μπορούν να αναπτύσσουν τερματικά που λειτουργούν με περισσότερα από ένα συστήματα.

Η υποδομή του Galileo θα αποτελείται από μια συστοιχία δορυφόρων και ένα παγκόσμιο δίκτυο επίγειων σταθμών. Τα σήματα που εκπέμπονται από το σύστημα θα χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες αγορές, όπως τις μεταφορές (οδικές, αεροπορικές, θαλάσσιες, σιδηροδρομικές), τη γεωργία, τη χαρτογραφία και την τοπογραφία, καθώς επίσης σε επιχειρήσεις διάσωσης. Επιπλέον, οι υπηρεσίες που βασίζονται σε εντοπισµό θέσης και οι υπηρεσίες χρονισμού προσφέρουν ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για πολλούς τομείς, όπως σε εφαρμογές δικτύων, π.χ. ενέργεια και τηλεπικοινωνίες.

Το Galileo αναμένεται να εγκατασταθεί και είναι πλήρως λειτουργικό έως το 2020.