Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Galileo

Galileo er det EU-program, der har til formål at udvikle og drive det første globale satellitnavigationssystem og positioneringssystem (der giver data om navigation, tid og sted), der drives under civil kontrol, og som kan bruges af mange forskellige offentlige og private aktører i Europa og på verdensplan.

Galileo er udviklet til at fungere uafhængigt af andre eksisterende systemer. Det er dog interoperabelt eller kompatibelt med nogle af dem, hvilket giver producenter mulighed for at udvikle terminaler, der arbejder med mere end ét system.

Galileoinfrastrukturen vil bestå af en konstellation af satellitter og et globalt net af jordstationer. De signaler, som systemet udsender, vil blive anvendt til at tilbyde tjenester, der kan anvendes på en lang række markeder såsom transport (vej, luftfart, søfart, jernbaner), landbrug, kortlægning og undersøgelser samt eftersøgnings- og redningsaktioner. Desuden giver lokationsbaserede tjenester og tidsbestemmelsestjenester interessante muligheder for mange sektorer, herunder netværksrelaterede sektorer som energi og telekommunikation.

Galileo forventes fuldt udviklet og operationelt i 2020.