Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimukseen V osastossa (67-89 artikla, SEUT) käsitellään EU:n vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta.  Se on alue, jolla ei ole sisärajoja ja jolla ihmisten vapaa liikkuvuus on taattu asianomaisten toimenpiteiden mukaisesti ulkorajatarkastusten, turvapaikka-asioiden, maahanmuuton sekä rikosten ehkäisyn ja torjunnan osalta. Se kattaa:

  • rajatarkastusta, turvapaikka-asioita ja maahanmuuttoa koskevat politiikat,
  • siviilioikeuden alan oikeudellinen yhteistyön,
  • rikosoikeudellisissa asioissa tehtävä oikeudellinen yhteistyön ja
  • poliisiyhteistyön.

EU:n uusimmat tämän alan lainsäädäntöehdotukset hyväksytään nyt tavallisen lainsäädäntömenettelyn mukaisesti.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 12 artiklan mukaisesti EU-maiden kansalliset parlamentit voivat tutustua annettuun lainsäädäntöehdotukseen kahdeksan viikon ajan toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Ehdotuksesta ei voida päättää EU:n tasolla, ennen kuin tämä kahdeksan viikkoa on kulunut. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta ehdotusta on tarkistettava (pöytäkirjan N:o 2 7 artiklan 2 kohta), jos neljäsosa kansallisista parlamenteista näin vaatii.