Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP)

EU:n YUTP luotiin vuonna 1993 Maastrichtin sopimuksen perusteella. Sitä on vahvistettu perättäisillä sopimuksilla, erityisesti Lissabonin sopimuksella (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osasto).

YUTP perustuu EU:n koko ulkoiseen toimintaan sovellettaviin yleisiin säännöksiin, ja sillä pyritään tavoittamaan niissä asetetut tavoitteet. YUTP:tä harjoitetaan kyseisten säännösten mukaisesti. YUTP:n tavoitteena on säilyttää rauha, parantaa kansainvälistä turvallisuutta ja edistää kansainvälistä yhteistyötä, demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista.

Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen EU:lla on oikeushenkilöllisyys (eli se voi allekirjoittaa kansainvälisiä sopimuksia). Sillä on myös diplomaattiyksikkö, Euroopan ulkosuhdehallinto, joka toimii EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan alaisuudessa ja avustaa häntä hänen suorittaessaan tehtäviään (YUTP:n toteuttaminen hänen toimiessaan ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana ja hänen toimiessaan komission varapuheenjohtajana vastuullaan komissiolle ulkosuhteiden alalla kuuluvat tehtävät). Korkeaksi edustajaksi nimitettiin vuonna 2014 Federica Mogherini.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK), joka koostuu 28 EU-maan suurlähettiläistä, toimii myös korkean edustajan alaisuudessa. Se valvoo kansainvälistä tilannetta YUTP:n kattamilla alueilla, ja sillä on keskeinen merkitys määriteltäessä ja seurattaessa toimia, joilla EU reagoi kriisitilanteisiin.