Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ασφάλεια των τροφίμων

Η ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια των τροφίμων μεταρρυθμίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ως αντίδραση σε διάφορες κρίσεις στον τομέα των ανθρώπινων τροφίμων και των ζωοτροφών, όπως τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ).

Η ΕΕ επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι:

  • τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές είναι ασφαλή και θρεπτικά·
  • εφαρμόζονται υψηλά πρότυπα για την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων, καθώς επίσης για την προστασία των φυτών (π.χ. ασφαλής χρήση φυτοφαρμάκων)·
  • οι πληροφορίες για το περιεχόμενο είναι σαφείς (π.χ. πρόσθετα ή συντηρητικά), την προέλευση (ιχνηλασιμότητα) και τη χρήση των τροφίμων (π.χ. ειδικές δίαιτες).

Η πολιτική για την ασφάλεια των τροφίμων της ΕΕ διέπεται κυρίως από τα άρθρα 168 (δημόσια υγεία) και 169 (προστασία των καταναλωτών) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η νομοθεσία της ΕΕ καλύπτει το σύνολο της τροφικής αλυσίδας - «από το αγρόκτημα στο τραπέζι» - σύμφωνα με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αυτό πραγματεύεται θέματα που κυμαίνονται από την επισήμανση μέσω της συσκευασίας έως την υγιεινή.

Οι αποφάσεις στον τομέα βασίζονται σε ανεξάρτητες, έγκυρες επιστημονικές συμβουλές που διατυπώνονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ). Το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων διεξάγει επιτόπιους ελέγχους εντός και εκτός ΕΕ.

Η ΕΕ διαθέτει ένα σύστημα ταχείας έγκαιρης προειδοποίησης - το RASFF - για την προστασία από μη συμμορφούμενα τρόφιμα.