Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Fødevaresikkerhed

EU's politik for fødevaresikkerhed blev reformeret i begyndelsen af 2000-tallet efter adskillige kriser vedrørende fødevarer og dyrefoder, såsom bovin spongiform encephalopati (BSE).

EU søger at sikre, at:

  • fødevarer og dyrefoder er sikre og nærende
  • der er høje standarder for dyresundhed og velfærd samt for plantebeskyttelse (f.eks. sikker brug af pesticider)
  • oplysningerne er klare med hensyn til indholdet (f.eks. tilsætningsstoffer eller konserveringsmidler), oprindelsen (sporbarhed) og anvendelsen af fødevarer (f.eks. særlige diæter).

EU's politik for fødevaresikkerhed er hovedsageligt reguleret i artikel 168 (folkesundhed) og 169 (forbrugerbeskyttelse) i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

EU-lovgivningen dækker hele fødevarekæden - »fra jord til bord« - med en integreret tilgang. Dette omfatter aspekter lige fra mærkning over emballage til hygiejne.

Beslutninger på området er baseret på uafhængig, solid videnskabelig rådgivning fra Den Europæiske Fødevaremyndighed (EFSA). Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret foretager kontrol på stedet både i og uden for EU.

EU har et hurtigt varslingssystem, RASFF, til at beskytte mennesker mod fødevarer, der ikke opfylder kravene.