Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB)

Het Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) van de EU heeft rechtsgrondslag in de artikelen 38 tot en met 44 van het Verdrag betreffende de werking van de EU (dezelfde als het gemeenschappelijk landbouwbeleid, GLB). De doelstellingen van het GVB (en het GLB) zijn de toename van de productiviteit, stabilisering van de markten, veiligstelling van de voorziening en verzekering van redelijke prijzen voor de verbruikers. Het GVB valt onder de exclusieve bevoegdheid van de EU.

In 2013 werd het GVB hervormd. Een topprioriteit is ervoor te zorgen dat de EU-sectoren visserij en aquacultuur ecologisch, economisch en sociaal duurzaam zijn. Hiervoor worden biologische mariene rijkdommen beschermd en zal het teruggooien van vis tegen 2019 geleidelijk volledig verboden worden. EU-landen moeten er ook voor zorgen dat hun visserijvloot mettertijd overeenkomt met de vangstmogelijkheden. Het financieringsinstrument ter ondersteuning van de GVB-hervorming (het Maritiem en Visserijfonds 2014-2020) biedt subsidies om de overgang naar duurzaamheid door te voeren en gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten te verbeteren. Gezien het belang voor kustgemeenschappen wordt duurzame, kleinschalige visserij aangemoedigd en ondersteund.