Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Bestrijding van terrorisme

Het optreden van de EU op het gebied van terrorismebestrijding valt onder politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, d.w.z. titel V van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). In artikel 83 van het Verdrag wordt terrorisme uitdrukkelijk tot de zware misdaad gerekend.

Artikel 222 van het VWEU voorziet in een solidariteitsclausule. Dit zorgt voor een gezamenlijk optreden van de kant van de EU-landen als één van hen het slachtoffer van een terroristische aanval is.

De EU heeft specifieke wetten met betrekking tot terroristische organisaties, hun leden en operaties. Deze omvatten onder andere een gemeenschappelijke lijst van mensen wier tegoeden in het kader van de terrorismebestrijding in beslag moeten worden genomen.

In 2015 zal de EU een nieuwe strategie voor binnenlandse veiligheid presenteren om de reactie van de EU op gemeenschappelijke dreigingen als terrorisme op te voeren. Er wordt ook gewerkt aan een beoordeling van de belangrijkste problemen die in de komende jaren moeten worden aangepakt, wanneer het programma van Stockholm inzake de EU-prioriteiten op het gebied van justitie, vrijheid en veiligheid in december 2014 tot een einde komt.

Het EU-Fonds voor interne veiligheid (2014-2020) (ISF Politie) gaat onder andere over de financiering van optreden in verband met de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit, waaronder terrorisme.