Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Terrorismin torjunta

EU:n toimet terrorismin torjumiseksi kuuluvat rikosasioissa tehtävän poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön eli Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) V osaston alaan. Perussopimuksen 83 artiklassa viitataan nimenomaisesti terrorismiin vakavana rikollisuuden muotona.

SEUT:n 222 artiklassa on solidaarisuuslauseke. Sen mukaisesti EU-maat voivat ryhtyä yhteiseen toimeen, jos yhteen niistä kohdistuu terroristihyökkäys.

EU:lla terroristijärjestöihin, niiden jäseniin ja operaatioihin sovellettavia erityisiä lakeja. Näihin sisältyy laki EU:n yhteisestä luettelosta henkilöistä, joiden terroristivarat on takavarikoitava.

EU esittelee vuonna 2015 uuden sisäisen turvallisuuden strategian, jolla tehostetaan EU:n reagointia yhteisiin uhkiin, kuten terrorismiin. Käynnissä on myös työ, joka koskee keskeisiä torjuttavia ongelmia tulevina vuosina, kun EU:n vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen painopisteitä koskeva Tukholman ohjelma päättyy joulukuussa 2014.

EU:n sisäisen turvallisuuden rahasto (2014-2020) rahoittaa toimia, jotka liittyvät vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden, kuten terrorismin torjuntaan.