Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Bekæmpelse af terrorisme

EU's bestræbelser på at bekæmpe terrorisme falder ind under politisamarbejdet og det retlige samarbejde i straffesager, dvs. afsnit V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Artikel 83 i traktaten henviser udtrykkeligt til terrorisme som en alvorlig forbrydelse.

TEUF artikel 222 indeholder en solidaritetsbestemmelse. Denne giver mulighed for en fælles indsats fra EU-landenes side, når et af dem er genstand for et terrorangreb.

EU har særlig lovgivning vedrørende terroristorganisationer, deres medlemmer og operationer. Disse omfatter en fælles EU-liste over personer, hvis terroristaktiver skal konfiskeres.

I 2015 vil EU fremlægge en ny strategi for den indre sikkerhed for at optrappe EU's svar på fælles trusler som terrorisme. Der arbejdes også på de vigtigste spørgsmål, der skal løses i de kommende år, når Stockholmprogrammet om EU-prioriteter inden for områderne retfærdighed, frihed og sikkerhed udløber i december 2014.

EU's Fond for Intern Sikkerhed (2014-2020) (ISF-politi) omfatter finansiering til aktioner i forbindelse med bekæmpelse af grov og organiseret kriminalitet, herunder terrorisme.