Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Rasismin ja muukalaisvihan torjunta

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 10 artiklan mukaan EU:n on politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa torjuttava sukupuoleen, rotuun tai etniseen syntyperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää.

EU:n rasismin ja muukalaisvihan alalla toteuttamia toimia ovat:

  • rasismin ja muukalaisvihan torjuntaa koskeva puitepäätös, jolla puututaan rikosoikeudellisin keinoin julkiseen yllyttämiseen rasistiseen väkivaltaan ja vihaan sekä rasistisiin vaikuttimiin,
  • rotujen tasa-arvoa koskeva direktiivi, joka kieltää syrjinnän rodun tai etnisen syntyperän perusteella,
  • yhdenvertaista kohtelua työssä koskeva direktiivi, joka kieltää esimerkiksi uskonnon perustuvan syrjinnän työssä,
  • syrjinnän rajatarkastuksissa kieltävä lainsäädäntö,
  • audiovisuaalisia mediapalveluita koskeva laki, joka kieltää yllyttämisen vihaan audiovisuaalisissa mediapalveluissa sekä syrjinnän edistämisen mainonnassa.

EU:n oikeuksia, tasa-arvoa ja kansalaisuutta koskevasta ohjelmasta (2014-2020) myönnetään rahoitusta hankkeille, joilla edistetään rotuun tai etniseen syntyperään perustuvan syrjimättömyyden periaatteiden täytäntöönpanoa.