Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Bekæmpelse af racisme og fremmedhad

Artikel 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) kræver, at EU i fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker skal bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

EU-foranstaltninger på området for racisme og fremmedhad omfatter Unionens:

  • rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen, offentlig tilskyndelse til racistisk vold eller had samt racistiske motiver
  • direktivet om etnisk ligestilling, der forbyder diskrimination på grund af race eller etnisk oprindelse
  • direktivet om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse, der forbyder forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, for eksempel på grund af religion
  • lovgivning om forbud mod forskelsbehandling ved grænsekontroller
  • lovgivningen om audiovisuelle medietjenester, som forbyder tilskyndelse til had i audiovisuelle medietjenester og fremme af diskrimination i reklamer.

Finansiering er tilgængelig fra EU's program for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab (2014-2020) for projekter, der fremmer en effektiv gennemførelse af princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse.