Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Bestrijding van de georganiseerde criminaliteit

Het beleid van de EU is gericht op de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Terwijl de operationele activiteiten, zoals het vervolgen van criminelen, de verantwoordelijkheid van de EU-landen blijft, is het de doelstelling van de EU om te helpen bij een doeltreffender bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. EU-optreden is gebaseerd op verschillende instrumenten, zoals het verzamelen van betrouwbare misdaadstatistieken en het opzetten van netwerken voor informatie-uitwisseling en beste praktijken. De EU wordt bijgestaan door haar gespecialiseerde organisaties, zoals Europol, Eurojust en de EPA.

Het Fonds voor interne veiligheid (ISF), opgericht voor de periode 2014-2020 bevordert de uitvoering van de strategie voor interne veiligheid, en bestaat uit 2 instrumenten: ISF Grenzen en ISF Politie.

ISF Politie zal acties met betrekking tot de bestrijding van grensoverschrijdende, zware en georganiseerde criminaliteit ondersteunen en de samenwerking tussen wetshandhavingsinstanties versterken. Het budget voor de uitvoering van het programma 2014-2020 is vastgesteld op 1 004 miljard euro.