Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta

EU:n politiikan tavoitteena on torjua järjestäytynyttä rikollisuutta. Operatiivinen toiminta, kuten rikoksentekijöiden syytteeseenpano, säilyy EU-maiden vastuulla, kun taas EU:n tavoitteena on auttaa järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa aiempaa tehokkaammin. EU:n toiminta perustuu useisiin välineisiin, kuten luotettavien rikostilastojen kokoamiseen ja verkostojen muodostamiseen tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi. EU:ta avustavat sen erityisvirastot, kuten Europol, Eurojust ja CEPOL.

Kaudelle 2014-2020 perustettu sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF) edistää sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanoa ja koostuu kahdesta välineestä: ulkorajoja koskeva sisäisen turvallisuuden rahasto ja poliisivoimia koskeva sisäisen turvallisuuden rahasto.

Poliisivoimia koskeva sisäisen turvallisuuden rahasto tukee rajat ylittävän, vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyviä toimenpiteitä ja tehostaa yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten välillä. Ohjelman täytäntöönpanoon vuosina 2014-2020 on kohdennettu 1,004 miljardia euroa.