Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Bekæmpelse af organiseret kriminalitet

EU søger at bekæmpe organiseret kriminalitet. Mens de operationelle aktiviteter, såsom retsforfølgning af lovovertrædere, fortsat er EU-landenes ansvar, er EU's formål at bidrage til at bekæmpe organiseret kriminalitet mere effektivt. EU-indsatsen er baseret på forskellige redskaber, såsom indsamling af pålidelige statistikker over kriminalitet og oprettelse af netværk til udveksling af information og bedste praksis. EU bistås af særorganisationer som Europol, Eurojust og Cepol.

Fonden for Intern Sikkerhed (ISF), der er oprettet for perioden 2014-2020, fremmer gennemførelsen af den interne sikkerhedsstrategi og består af to instrumenter: ISF-grænser og ISF-politi.

ISF-politi vil støtte foranstaltninger i forbindelse med bekæmpelse af grænseoverskridende, alvorlig og organiseret kriminalitet, og styrke samarbejdet mellem de retshåndhævende myndigheder. På budgettet er der afsat 1 004 mia. EUR til gennemførelsen af programmet 2014-2020.