Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Huumausaineiden torjunta

EU:n huumepolitiikka koostuu useista toimista, jotka keskittyvät sekä kansanterveyteen että lainsäädännön täytäntöönpanoon. EU:n toiminnan oikeusperustan muodostavat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 83 artiklan 1 kohta rikosasioissa tehtävästä poliisi- ja oikeudellista yhteistyöstä ja SEUT:n 168 artikla, jossa säädetään, että EU:n on täydennettävä EU-maiden toimia huumausaineiden aiheuttamien terveyshaittojen vähentämiseksi, mukaan luettuna tiedotus ja ennaltaehkäisy.

EU:n huumeita koskeviin asioihin sovellettava lainsäädäntö koskee erityisesti huumausainekauppaa ja uusia huumeita. Puitepäätöksessä 2004/757/YOS annetaan EU:lle huumausainekauppaan liittyviä rikoksia koskeva määritelmä ja vahvistetaan seuraamuksia koskevat vähimmäisvaatimukset, kun taas neuvoston päätöksellä 2005/387/YOS uusista psykoaktiivisista aineista perustettiin järjestelmä uusia huumeita koskevien tietojen vaihdosta niiden riskien arvioimiseksi ja haitallisten uusien huumeiden torjumiseksi.

Euroopan komissio antoi syyskuussa 2013 lainsäädäntöehdotuksia uusia huumeita koskevan olemassa olevan lainsäädännön tarkistamiseksi, jotta EU voisi puuttua tähän kasvavaan ongelmaan aiempaa tehokkaammin. Ehdotukset ovat parhaillaan käsiteltävinä.